Category Archives: Percakapan

Membuat Anda menunggu begitu lama


  Helmi : 你终于来了!     Nǐ zhōngyú lái le     Akhirnya kamu datang! Nurhanif : 对不起我来晚了     Duìbùqǐ wǒ lái wǎn le     Maaf saya terlambat! Helmi : 没关系。快进去吧,电影就快开始了     Méiguānxì. Kuài jìnqù ba, diànyǐng … Continue reading

Posted in Mandari Chinese, Percakapan | Leave a comment